13 i 14 października w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się szczyt „Young Visegrad” 2016, na którym studenci z Czech, Węgier, Słowacji i Polski oraz eksperci wezmą udział w seminariach, panelach dyskusyjnych i w symulacji obrad Grupy Wyszehradzkiej. Dyskusje będą toczyły się głównie wokół tematów bezpieczeństwa, energii i innowacji. Wydarzenie koordynuje SKN Spraw Zagranicznych SGH.

Grupa Wyszehradzka osiągnęła już swoje cele polityczne. Dołączenie członków V4 do UE i NATO miało wyznaczać kres jej istnienia. W momencie przejęcia przez RP kolejnej prezydencji w Grupie eksperci zastanawiają się czy jest jeszcze do czegoś potrzebna, a jeśli tak to gdzie leży jej nowa formuła. Czy można mówić, że w 25. rocznicę istnienia wyszehradzka koncepcja przeradza się już tylko w pusty frazes?

Kryzys migracyjny i Brexit to nowa rzeczywistość przed którą stają nie tylko europejskie mocarstwa jak Francja czy Niemcy, ale także młodsze państwa członkowskie UE jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Przemawiając wspólnym głosem Wyszehrad ma szansę zostać lepiej słyszalnym na arenie międzynarodowej. Na eksperymentalnym polu symulacji, jak w laboratorium, przetestowany zostanie potencjał współpracy krajów stanowiących trzon Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt „Young Visegrad 2016” współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (www.visegradfund.org).

AGENDA I DODATKOWE INFORMACJE na www.youngvisegrad.pl