Gala Finałowa 6. edycji Akcji Dyplomacji w Zamek Królewski w Warszawie za nami!

Ceremonia podsumowująca kolejne edycje naszego projektu to dla nas zawsze niezwykłe przeżycie, a także ogromna radość, którą dzielimy się z obecnymi na Gali gośćmi – najaktywniejszymi uczestnikami wizyt studyjnych w placówkach dyplomatycznych, ambasadorami oraz pracownikami ambasad zaangażowanych w Akcję Dyplomację, a także przedstawicielami firm i instytucji wspierających naszą działalność.

Podczas pierwszej części spotkania wygłosiliśmy krótkie podsumowanie tegorocznej edycji, w której szczególną uwagę zwróciliśmy na opisujące projekt liczby: w ciągu blisko 40 dni trwania projektu 400 studentów najlepszych polskich, a także zagranicznych uczelni wzięło udział w 70 wizytach studyjnych w 70 zaangażowanych w projekt Ambasadach państw wszystkich kontynentów oraz instytucjach międzynarodowych. W Akcję Dyplomację 2017 zaangażowaliśmy ponad 90 instytucji.

Następnie głos zabrali: prof. Jacek Prokop, Prorektor SGH Warsaw School of Economics; prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, opiekun naszej organizacji studenckiej SKN Spraw Zagranicznych SGH, a także wspierający naszą działalność Pan Mark Krawczyński, Prezydent-Elekt Rotary Club Warszawa City. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa skierowane do zaangażowanych w projekt studentów, a także deklaracje wsparcia i współpracy podczas kolejnych jego edycji.

Największą uwagę uczestników Gali Finałowej przykuł niezwykły występ duetu sióstr Hermanowska, które wykonały utwory muzyki klasycznej, popularnej, a także własnych kompozycji na dwie wiolonczele przy akompaniamencie fortepianowym. Charyzma, zdobyte wykształcenie muzyczne w Polsce i zagranicą oraz współpraca ze światowej sławy artystami zagwarantowały profesjonalny występ podczas części artystycznej Ceremonii.

Następnie nasi goście udali się do Sali Rady, gdzie podczas przyjęcia koktajlowego uczestnicy projektu mieli szansę sprawdzenia swoich umiejętności nabytych w czasie projektu podczas rozmów kuluarowych.

Dziękujemy Dyrekcji Zamek Królewski w Warszawie, która po raz kolejny wsparła naszą inicjatywę i dzięki której możemy świętować zakończenie naszego projektu w Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej!

Zdjęcia wykonały: Karolina Kazana (Z mojej perspektywy- fotografie) oraz Elwira Szczęsna.