W dniach 31.08 – 02.09.2017 r. mieliśmy okazję wziąć udział w seminarium politycznym nad Balatonem organizowanym przez Tihany Centre for Political Analysis. Dyskutowaliśmy m.in. o przyszłości relacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po Brexicie, roli Chin na arenie międzynarodowej, koncepcjach integracji Unii Europejskiej, jak i sytuacji polityczno-gospodarczej w Turcji. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

A few days ago we had a chance to participate in a political seminar that took place by the Balaton lake organised by Tihany Centre for Political Analysis. We discussed numerous issues, including the future of EU-UK relations after Brexit, the role of China, various conceptions of EU integration as well as the socio-political situation in Turkey. We would like to cordially thank the organisers for the invitation.