Mieliśmy dziś okazję wziąć udział w Dniu Latynoskim w Sejmie RP.

Wydarzenie składało się z paneli dyskusyjnych dot. przemian w Ameryce Łacińskiej oraz bliższym relacjom Polski i krajów tego rejonu.

Podczas wydarzenia mogliśmy przekonać się o zaskakującej skali polskich inwestycji oraz potencjale współpracy gospodarczej naszego kraju oraz UE z Ameryką Łacińską.