Delegacja SKN Spraw Zagranicznych wzięła udział w 6. edycji Visegrad Youth Forum – międzynarodowej konferencji organizowanej przez studentów, którzy są członkami Euro-Atlantic Centre. SKN Spraw Zagranicznych był oficjalnym partnerem wydarzenia wspieranego finansowo przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki!