Zapraszamy na inaugurację IV edycji projektu Human Rights Week organizowanego przez SKN Spraw Zagranicznych SGH!

Pierwszym z cyklu wydarzeń będzie debata o nierównościach ekonomicznych, w której wezmą udział:

◾ dr hab. Michał Brzeziński
◾ dr Barbara Audycka
◾ dr Kacper Pobłocki

Do rozmowy zaprosiliśmy praktyków i badaczy aby porozmawiać o tym, jak państwa powinny radzić sobie z nierównościami ekonomiczno-społecznymi, czy nierówności są zagrożeniem dla współczesnej demokracji, jakie drogi wyjścia z ubóstwa funkcjonują, a które zawodzą w takich obszarach jak edukacja, rynek pracy, mieszkalnictwo, jakie bariery napotykają w Polsce osoby ubogie próbujące zmienić swoją sytuację życiową i „przebić szklany sufit biedy”.

⏰ Kiedy: 8 marca 2018 r., 19:00-20.30
📌 Gdzie: Aula III, bud. G SGH