SKN Spraw Zagranicznych

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych w Szkole Głównej Handlowej przy Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta to organizacja zrzeszająca studentów wszystkich lat i uczelni o zainteresowaniach skupiających się wokół polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i dyplomacji. Naszym głównym celem jest pogłębianie przedmiotu aktualnych dyskusji oraz obiektywne dzielenie się ich sensem wśród społeczności akademickiej.

SKN SZ powstał w 2000r. przy Katedrze Integracji Europejskiej SGH. Od tamtej pory naszym opiekunem jest prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych i dynamicznie rozwijających się organizacji na uczelni. Wśród naszych członków są osoby studiujące ekonomię, finanse i prawo. Organizujemy panele dyskusyjne, warsztaty, wypady edukacyjne, pokazy filmów, a także unikalne projekty. Zajmujemy się również organizacją wizyt znaczących gości z zagranicy na SGH.

Nasze projekty:

Światowe Poniedziałki – sztandarowy projekt SKN SZ – poniedziałkowe debaty na najbardziej aktualne tematy ze znanymi ekspertami,

Akcja Dyplomacja – cykl studyjnych wizyt w warszawskich placówkach dyplomatycznych organizowany pod patronatem Unesco i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, projekt co roku wieńczy uroczysty bankiet w Pałacu Lubomirskich, na który oprócz uczestników zapraszani są przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,

Fraud&Crime Conference – organizowana przy współpracy z SKN Biznesu konferencja dotycząca przestępczości oraz jej zwalczania od strony ekonomicznej i międzynarodowej,

Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów – cykl wykładów i warsztatów poświęconych współczesnej dyplomacji, savoir-vivre oraz pracy w MSZ; uczestnicy kończą szkolenie z certyfikatem absolwenta,

Świat na Ekranie – seanse niezależnych filmów skoncentrowanych na problemach współczesnego świata,

Human Rights Week – najnowszy projekt SKN Spraw Zagranicznych organizowany pod patronatem Amnesty International, poprzez który pragniemy zwiększyć świadomość studentów na temat łamania praw człowieka na świecie.

Lobbying Day – Konferencja poświęcona tematyce lobbyingu, składająca się z lobbyingowego warsztatu oraz paneli dotyczących lobbyingu w Polsce i w Unii Europejskiej.