Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest organizacją zrzeszającą studentów kształcących się głównie w dyscyplinach na styku prawa, ekonomii i polityki nastawionych na rozwój w zakresie dyplomacji, polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i organizacji międzynarodowych. Wśród nas są aktywiści społeczni, przyszli analitycy, dyplomaci, politycy, stratedzy czy biznesmeni, nastawieni na działalność dla dobra społeczeństwa w duchu pluralizmu i otwartości.

Skupiając ponad 150 aktywnych członków i absolwentów Koła oraz społeczność ponad tysiąca osób uczęszczających w naszych inicjatywach, tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych członków oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, a także w ministerstwach, placówkach dyplomatycznych, fundacjach czy światowych korporacjach.

Jako najaktywniejsze Koło Naukowe na uczelni, realizując nasze przedsięwzięcia stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, podejmując się jedynie tych najambitniejszych i realizując je profesjonalnie. Współpracujemy z ponad 100 podmiotami, w tym: 70+ placówkami dyplomatycznymi krajów wszystkich kontynentów, 3+ agendami rządowymi, 20+ organizacjami pozarządowymi, 15+ najlepszymi uczelniami z Polski i Europy oraz 5+ czołowymi firmami.

Jesteśmy otwarci na nowych, aktywnych członków, zachęcamy ich do współtworzenia naszych inicjatyw i wspieramy w przecieraniu nowych szlaków projektowych.

SKN SZ powstał w 2000 r. przy Katedrze Integracji Europejskiej SGH. Od tamtej pory naszym opiekunem jest prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska.

Nasze projekty:

Akcja Dyplomacja – cykl ponad 70 studyjnych wizyt w warszawskich placówkach dyplomatycznych organizowany pod patronatem międzynarodowych instytucji i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, projekt co roku wieńczy uroczysty bankiet w Zamku Królewskim, na który oprócz uczestników zapraszani są przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,

Academic Polish Model United Nations (POLMUN) – akademicka symulacja obrad ONZ, czyli 3-dniowa konferencja organizowana dla studentów z całego świata, co roku przyciąga około 120 delegatów,

Światowe Poniedziałki – jeden z sztandarowych projektów SKN SZ – poniedziałkowe debaty na najbardziej aktualne tematy ze znanymi ekspertami,

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze – konferencja połączona z wymianą pomiędzy studentami polskimi i niemieckimi,

Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów – cykl wykładów i warsztatów poświęconych współczesnej dyplomacji, savoir-vivre oraz pracy w MSZ; uczestnicy kończą szkolenie z certyfikatem absolwenta,

Human Rights Week – najnowszy projekt SKN Spraw Zagranicznych organizowany pod patronatem Amnesty International, poprzez który pragniemy zwiększyć świadomość studentów na temat łamania praw człowieka na świecie,

Open Mind Partnership Forum – cycle otwartych konferencji i wydarzeń skupionych wokół energetyki, terroryzmu oraz dyplomacji w sporcie