Zarząd SKN Spraw Zagranicznych w kadencji na lata 2017/2018

Magda Golba
Prezes

 magdalena.golba@sknsz.pl

Anna Iwańczuk
Wiceprezes
ds. wsparcia i rozwoju projektów

anna.iwanczuk@sknsz.pl

 Krzysztof Holke
Wiceprezes
ds. administracji i finansów

krzysztof.holke@sknsz.pl

Michał Melsztyński
Wiceprezes
ds. promocji i kadr

michal.melsztynski@sknsz.pl