Organizujemy rekrutację do Koła na początku każdego semestru. Jesienna cieszy się znacznie większą popularnością, w wyniku czego w październiku przyjmujemy ok. 50 nowych członków, natomiast w wyniku rekrutacji wiosennej dołącza do nas zazwyczaj ok. 25 osób.

Rekrutacja do naszego koła składa się z dwóch etapów:

  1. Kandydaci wypełniają elektroniczny formularz, do którego link znajduje się na stronie internetowej oraz na fanpage’u na Facebooku. Należy odpowiedzieć na pytania z zakresu znajomości bieżących wydarzeń na świecie oraz wiedzy dotyczącej najważniejszych instytucji międzynarodowych. Na jedno z pytań kandydaci odpowiadają w języku angielskim.
  2. Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana przez członków Koła, podczas której kandydatowi zadawane są bardziej szczegółowe pytania związane z aktualnymi lub niedawnymi kwestiami związanymi z polityką międzynarodową, a także z jego dotychczasowym doświadczeniem projektowym.