EKW_cv_foto

www.kawecka.eu

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Światowych Poniedziałków”, organizowanego przez SKN Spraw Zagranicznych. Naszym gościem była prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta w SGH, Prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą, uznana ekspert ds. Unii Europejskiej, autorka wielu wartościowych publikacji a także opiekun merytoryczny naszego koła. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji na temat perspektyw wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej w naszym kraju. Sądząc po frekwencji oraz po aktywności uczestników spotkania, w związku z wprowadzeniem euro nadal jest sporo niedomówień oraz kontrowersji. Na szczęście Pani Profesor cierpliwie wyjaśniała kolejne kwestie.

Tu możesz przeczytać więcej o spotkaniu oraz obejrzeć fotorelację:

[slideshare id=2466047&doc=fotorelacjaeurowpolsce-091110081538-phpapp02]

Po krótkim wprowadzeniu na temat samej idei unii walutowej oraz wymienieniu korzyści płynących z funkcjonowania euro w 16 krajach UE, uwaga uczestników spotkania skupiła się na kryteriach konwergencji i stopniu ich spełnienia przez Polskę.  Obecnie polski rząd musi poważnie zatroszczyć się o kryteria fiskalne. Wszyscy zgodziliśmy się, że formalnie najkorzystniejszym momentem na wejście do mechanizmu ERM-II był początek roku 2007. Zabrakło wówczas głównie woli politycznej. Pani Profesor zauważyła jednak, że zważywszy na duże wahania kursu złotego w kolejnych latach, wchodzenie do strefy euro wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla naszego kraju. Z tego powodu nie należy patrzeć jednowymiarowo na decyzję rządu Jarosława Kaczyńskiego.

Zadanie, które stoi przed polskim rządem to nie tyle przeć ku wspólnej walucie europejskiej samej w sobie, ale skupiać się na dobrej polityce gospodarczej. Wypełnianie kryteriów konwergencji jest tylko jej obrazem oraz naturalną konsekwencją. Wstępując do UE w 2004 roku zgodziliśmy się na przystąpienie do Unii Gospodarczo-Walutowej, choć nie określono jednoznacznie terminu a inne kraje nie naciskają. Dlatego stawiając pytania o euro, pytajmy najpierw o konieczne reformy finansów publicznych. Tylko istotne zmniejszenie udziału wydatków stałych w budżecie zapewni naszej gospodarce bezpieczną integrację z euro. Czas oczekiwania na efekty reform należy natomiast wykorzystać na promowanie wspólnej waluty europejskiej wśród społeczeństwa.

Po zakończeniu dyskusji zaprezentowaliśmy Pani Profesor plany SKN SZ na najbliższy rok. Sztandarowym projektem pozostają oczywiście “Światowe Poniedziałki”, lecz nie powinno zabraknąć innych ciekawych inicjatyw. Będzie można zdobywać doświadczenie m. in. w organizowaniu konferencji naukowych i spotkań ze znanymi ludźmi, przygotowywaniu artykułów do naszej publikacji, czy opracowywaniu materiałów reklamowych. Pozostają atrakcje w postaci zaproszeń na ciekawe spotkania odbywające się poza naszą uczelnią, debaty i wyjazdy zagraniczne.