27 II o 19.00 odbędzie się spotkanie z prof. Kawecką-Wyrzykowską poświęcone obecnym kłopotom Unii Europejskiej oraz przyszłości, jaka stoi przed tą organizacją.

Globalny kryzys gospodarczy zaburzył dawny układ sił w Europie i stale zmienia warunki gry między państwami. Mimo że kryzys od miesięcy jest tematem numer 1 w światowych mediach, wiele fundamentalnych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Czy zmierzamy ku upadkowi Europy w dotychczas znanej nam formule? Czy nastąpi rozpad strefy euro a nawet całej Unii Europejskiej? A może moment próby wymusi konieczne zmiany w procesie integracji Europy i pozwoli znaleźć drogę do odzyskania przez nią ważnego miejsca w świecie? Jakie szanse i zagrożenia dla Polski będą wynikać z nowej równowagi sił, formującej się na Starym Kontynencie?

Na te i inne pytania postaramy się poszukać odpowiedzi w dyskusji z prof. Elżbietą Kawecką-Wyrzykowską, Opiekun SKN Spraw Zagranicznych.

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta w SGH, Prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą. Jest specjalistką w zakresie integracji europejskiej oraz autorką wielu publikacji naukowych na ten temat. W latach 1995-2005 była ekspertem w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej a od jesieni 1999 r. do 2001 r.  uczestniczyła w pracach Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W roku 1997 otrzymała od Komisji Europejskiej tytuł Jean Monnet Chairholder

Zapamiętaj!

Temat spotkania: Jaka przyszłość Unii Europejskiej?

Data: 27 lutego 2012

Godzina: 19:00

Miejsce: Budynek C SGH (al. Niepodległości 128), sala 2a

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

http://www.facebook.com/event.php?eid=258065424270171