Magazyn Spraw Zagranicznych to przegląd najciekawszych opinii dotyczących bieżących wydarzeń na świecie i wyzwań globalnych. Jest miejscem spotkań wszystkich, którzy mają coś istotnego do powiedzenia  o stosunkach międzynarodowych. Magazyn będzie platformą, na której na równych prawach komentują najlepsi studenci, uznani eksperci i prawdziwi pasjonaci spraw zagranicznych.

Pismo przygotowywane przez zespół SKN Spraw Zagranicznych w SGH to projekt unikalny. Giełda? Trendy? Loże? Nudnawe analizy? Sprawy studenckie? Zamknięte bractwa? PDF-y? To wszystko już było! Czas na wymianę opinii, czas na dyskusję na szeroko pojęte tematy międzynarodowe.

Masz coś do powiedzenia o świecie? Powiedz to na łamach Magazynu Spraw Zagranicznych!

Czekamy na  opinie, komentarze i felietony dotyczące bieżących wydarzeń międzynarodowych. Przyjmiemy także wywiady, reportaże i recenzje w tematyce spraw zagranicznych.

Poza tekstami do stałych działów zachęcamy do nadsyłania propozycji do tematu numeru: Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Kryzys UE od miesięcy jest tematem numer jeden w światowych mediach, lecz wiele fundamentalnych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Czy zmierzamy ku upadkowi Europy w dotychczas znanej nam formule? Czy nastąpi rozpad strefy euro a nawet całej Unii Europejskiej? A może moment próby wymusi konieczne zmiany w procesie integracji Europy i pozwoli znaleźć drogę do odzyskania przez nią ważnego miejsca w świecie? Jakie szanse i zagrożenia dla Polski będą wynikać z nowej równowagi sił, formującej się na Starym Kontynencie?

Na Wasze teksty czekamy do 26 marca.

Artykuły przesyłajcie na adres redakcja.magazynsz@gmail.comNajlepsze materiały znajdą się w 2 numerze Magazynu Spraw Zagranicznych. A tak wygląda pierwszy numer [link].

Nim zaczniecie pisać zapoznajcie się z informacją dla autorów oraz wymaganiami technicznymi, które ma spełniać tekst!