Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze to konferencja, organizowana już po raz piętnasty przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Kölner Verein für Europäische Zusammenarbeit z Uniwersytetu w Kolonii.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami oraz promocja Polski jako obszaru inwestycyjnego o dużym potencjale i kapitle ludzkim, a także wymiana studencka, wspierająca rozwój naukowy studentów.

Wydarzenie dzieli się na dwie części – polską, podczas której studenci z Niemiec odwiedzają Warszawę – oraz niemiecką, w trakcie której do Kolonii udają się studenci z Polski. Uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach i dyskusjach panelowych prowadzonych przez autorytety z danych dziedzin, poruszających tematykę ekonomiczną, polityczną i społeczną w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Ponadto zaplanowane są wizyty o charakterze kulturalnym, mające na celu lepsze poznanie historii obydwu państw, a także szereg aktywności skłaniających do zacieśniania więzi między studentami prestiżowych europejskich uczelni.

 

Dotychczas wsparli nas:

  • Rektor SGH Jego Magnificencja dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
  • Ambasadora Niemiec JE Rolfa Nikela
  • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Patroni medialni:

  • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
  • KarierawFinansach.pl
  • EurActiv.pl
  • Niezależny Miesięcznik Studentów “Magiel”
  • SGH TV