Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze to projekt, który ma przed sobą ogromne możliwości. Zapoczątkowany w 2005 roku jako skromna wymiana studencka cieszy się dziś coraz większym zainteresowaniem mając charakter dwuetapowej konferencji w Warszawie oraz Kolonii.

W czasie licznych dyskusji panelowych oraz otwartych i przyjaznych wykładów przedstawiamy perspektywy swoich państw, poruszamy aktualne wydarzenia oraz problemy i wspólnie zastanawiamy się, jakie wpływ mogą one wywrzeć na stosunki polsko-niemieckie.

Jednakże Forum to wiele więcej niż edukacja – stanowi bowiem również niepowtarzalną okazję, by spędzić niezapomniane chwile w Kolonii, poznać kulturę naszych sąsiadów i zawrzeć długoletnie przyjaźnie, gdyż w czasie obydwu części Forum otwieramy drzwi swoich domostw dla naszych partnerów.

Dotychczas wsparli nas:

  • Rektor SGH Jego Magnificencja dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
  • Ambasadora Niemiec JE Rolfa Nikela
  • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Patroni medialni:

  • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
  • KarierawFinansach.pl
  • EurActiv.pl
  • Niezależny Miesięcznik Studentów “Magiel”
  • SGH TV