Projekty SKN Spraw Zagranicznych

Akcja Dyplomacja

Cykl studyjnych wizyt w warszawskich placówkach dyplomatycznych organizowany pod patronatem Unesco i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, projekt co roku wieńczy uroczysty bankiet w Pałacu Lubomirskich lub Zamku Królewskim, na który oprócz uczestników zapraszani są przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

 

POLMUN Warsaw

Symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas której studenci wcielają się w reprezentantów państw ONZ i opracowują rezolucje proponujące rozwiązania największych problemów współczesnego świata.

 

Światowe Poniedziałki

Poniedziałkowe debaty na najbardziej aktualne tematy ze znanymi ekspertami.

 

Fraud&Crime Conference

Organizowana przy współpracy z SKN Biznesu konferencja dotycząca przestępczości oraz jej zwalczania od strony ekonomicznej i międzynarodowej.

 

Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów

Cykl wykładów i warsztatów poświęconych współczesnej dyplomacji, savoir-vivre oraz pracy w MSZ; uczestnicy kończą szkolenie z certyfikatem absolwenta.

 

Świat na Ekranie

Seanse niezależnych filmów skoncentrowanych na problemach współczesnego świata.

 

Human Rights Week

Najnowszy projekt SKN Spraw Zagranicznych organizowany pod patronatem Amnesty International, poprzez który pragniemy zwiększyć świadomość studentów na temat łamania praw człowieka na świecie.

 

Lobbying Day

Konferencja poświęcona tematyce lobbyingu, składająca się z lobbyingowego warsztatu oraz paneli dotyczących lobbyingu w Polsce i w Unii Europejskiej.

 

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Konferencja połączona z wymianą studentów z Warszawy i Kolonii.