Współpraca z SKN Spraw Zagranicznych SGH

Partnerstwo SKN SZ: karol.czarnecki@sknsz.pl

Akcja Dyplomacja: magda.golba@sknsz.pl, michal.domagala@sknsz.pl

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze: mateusz.szarecki@sknsz.pl, wojciech.ambroziak@sknsz.pl

Światowe Poniedziałki: mateusz.bratek@sknsz.pl, borys.taniewski@sknsz.pl

Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów: aleksandra.wiklak@sknsz.pl

POLMUN: anna.iwanczuk@sknsz.pl, elwira.szczesna@sknsz.pl